fbpx

”ÎNFIINȚARE LABORATOR DE IMAGISTICĂ ȘI RADIOLOGIE ÎN MUNICIPIUL RĂDĂUȚI, DE CĂTRE S.C. DORNA MEDICAL S.R.L.”

S.C. DORNA MEDICAL S.R.L., cu sediul în municipiul Vatra Dornei, strada Mihai Eminescu, nr. 28-30, județul Suceava   a finalizat proiectul ”ÎNFIINȚARE LABORATOR DE IMAGISTICĂ ȘI RADIOLOGIE ÎN MUNICIPIUL RĂDĂUȚI, DE CĂTRE S.C. DORNA MEDICAL S.R.L.”, cod SMIS 110252, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR),  în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Valoarea totală a proiectului este de 7.586.968,76 lei din care asistenţa nerambursabilă este de 4.235.486,19 lei. Contribuția FEDR la finanțarea nerambursabilă este de 3.600.163,26 lei. Proiectul s-a derulat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 și s-a implementat în municipiul Suceava, str. Universității, nr. 29,  județul Suceava, pe o durată de 41 luni, începând cu data 01.08.2016. Data finalizării este 31.12.2019.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea pozitiei în piata a S.C. DORNA MEDICAL S.R.L. prin înființarea unui Centru de Imagistică în orașul Suceava, dotat cu aparatură medicală specializată în acest domeniu, în vederea oferirii de servicii medicale Ia un înalt grad de performanță. Acesta corespunde obiectivului general al POR 2014-2020 – Creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițillor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Dotarea centrului medical cu echipamente medicale noi și moderne. Proiectul presupune achiziția de aparatură medicală nouă, în vederea eficientizării procesului de diagnosticare și tratare, ceea ce va determina îmbunătățirea semnificativă a actului medical și a serviciilor medicale prestate. Lista achizițiilor cuprinde un ansamblu de 5 echipamente moderne de imagistică de ultimă generație (Computer Tomograf, echipament de rezonanță magnetică, sistem radiodiagnostic, sistem diagnostic mamografic, ecoelastograf), 2 injectoare (unul pentru Computer Tomograf și unul pentru echipamentul de rezonanță magnetică), precum și un server, 6 calculatoare, software pentru PC-uri (Windows 10 Pro), 1 robot de inscripționare CD/DVD care să permită execuția serviciilor medicale Ia cele mai înalte standarde de calitate, soft pentru managementul fluxului de clienți, server PACS, software PACS și sistem de panouri solare;
  2. Creșterea cifrei de afaceri cu cel puțin 15% în al doilea an după implementarea proiectului față de anul 2016.
  3. Crearea de noi locuri de muncă. Prin realizarea proiectului, S.C. DORNA MEDICAL S.R.L. s-au creat 6 noi locuri de muncă. Astfel, s-au angajat 6 persoane. Una din aceste 6 persoane din echipa S.C. DORNA MEDICAL S.R.L. este din categoria persoanelor defavorizate. Angajarea pe locurile de muncă nou create  s-a făcut respectând principiul egalității de șanse, al egalității de gen și de nediscriminare a minorităților etnice, asigurând astfel, oportunități egale de acces Ia locurile de muncă.

Implementarea proiectului are ca principal rezultat crearea unui centru nou de imagistică în Municipiul Suceava, dotat cu 5 echipamente moderne de imagistică de ultimă generație, echipamente hardware cât și software, care să permită execuția serviciilor medicale la cele mai înalte standarde de calitate. De asemeni,  implementarea proiectului va conduce la crearea a 6 locuri de muncă noi cât și creșterea cifrei de afaceri cu cel puțin 15%.

Impactul investiției la nivelul localității constă în creșterea calității serviciilor medicale, cât și crearea de locuri de muncă noi.

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European  de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020


www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro | www.inforegionordest.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Google Rating
4.9
Based on 364 reviews
×
js_loader