REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI DE FIDELITATE DORNA MEDICAL VALABIL ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.03.2024

I. Organizatorul Programului de Fidelitate

1. Programul de fidelitate DORNA MEDICAL este organizat de societatea Dorna Medical SRL, cu sediul social în mun. Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 28-30, județul Suceva, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/1114/2003, având CUI 15978905, reprezentată legal de Dr. Rodica Boca în calitate de Manager general (denumit în continuare „Organizatorul”).

Cardurile de Fidelitate Dorna Medical vor fi utilizate conform prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulament Oficial”), iar Participanţii la Program sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului, potrivit celor menţionate mai jos, iar prin primirea și utilizarea Cardului de Fidelitate se prezumă cunoașterea, respectarea și acceptarea integrală a tuturor termenilor și condițiilor Regulamentului Oficial.

2. Regulamentul Oficial stă la dispoziţia oricărui Participant la Programul de Fidelitate, pentru consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.dornamedical.ro

3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public, cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de data implementării efective a modificării, prin afișarea unui anunț pe site-ul www.dornamedical.ro si în receptiile centrelor de recoltare Dorna Medical participante în Programul de Fidelitate.

4. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință de către Participanți a modificărilor aduse Regulamentului cât timp acestea sunt comunicate în modalitățile indicate mai sus.

5. Dorna Medical urmărește prin prezentul program de fidelitate și prin alte campanii care le desfășoară educarea și informarea populației și a unor segmente de populație privind necesitatea și importanța prevenției, a efectuării periodice a unor analize medicale cu scopul de monitoriza starea de sănătate.

Scopul prezentului Program de fidelitate și al Campaniilor promoționale este de a oferi pacienților suport în ceea ce privește accesibilitatea către serviciile medicale (analize medicale de laborator) din portofoliul Dorna Medical. Prezentul program de fidelitate se aplică pentru analizele medicale care se regăsesc în Anexa nr. 1 la prezentul regulament.

6. Dorna Medical își dorește să contribuie la asigurarea unei politici permanente și durabile în monitorizarea și investigarea suplimentară a populației în vederea evaluării stării de sănătate.

 

II. Locul de desfășurare și durata Programului de Fidelitate

1. Programul de fidelitate este organizat pe teritoriul României, în Centrele de recoltare ale Organizatorului, în perioada 01.03.2024 – 31.12.2024 inclusiv, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2. Participanții beneficiază, pe toata perioada de derulare a programului, de o reducere de 10% la prețul de listă al serviciilor din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament (analize medicale de laborator) și, în conformitate cu prevederile pct. 5, în toate Centrele de recoltare participante.

3. Pentru înlaturarea oricărui dubiu, sunt exceptate din prezentul Program, serviciile care fac obiectul altor campanii sau promoții (oferta lunii, pachete de analize-detecție, prevenție, corporate), servicii la achiziția cărora s-a beneficiat de alte reduceri, analizele medicale efectuate în regim compensat sau gratuit (în baza biletului de trimitere), testele genetice, anatomie patologică.

 

III. Înscrierea în Programul de Fidelitate

1. Eligibilitatea pentru înscrierea și participarea în Porgramul de Fidelitate

A. Programul de Fidelitate se adresează persoanelor fizice în vârstă de cel puțin 18 ani, care vor avea calitatea de pacienți Dorna Medical, respectiv achiziționează în Centrele de recoltare participante în Program oricare dintre serviciile aflate în portofoliul Dorna Medical, analizele medicale din Anexa nr. 1 la prezentul regulament, și au o adresă poștală în Romania (domiciliu sau reședință, chiar temporară), respectă prevederile Regulamentului și au furnizat anumite date cu caracter personal, conform prevederilor articolului VII „Protecția Datelor cu caracter personal” ale prezentului Regulament.

2. Condițiile pentru obținerea Cardului de Fidelitate

3. Cardul de fidelitate este disponibil gratuit oricărui pacient Dorna Medical, la cerere, la momentul efectuării de analize medicale în cadrul centrelor de recoltare Dorna Medical, cu respectarea condițiilor enumerate la Pct. V din prezentul regulament. Poate fi obținut în orice centru de recoltare Dorna Medical participant în cadrul Programului de Fidelitate.

4. În vederea înscrierii în programul de Fidelitate, într-unul dintre centrele de recoltare, participantul în Programul de fidelitate va trebui să completeze și să semneze formularul de înscriere (Anexa nr. 2) în Program prin furnizarea următoarelor date personale: nume, prenume, numar de telefon și/sau adresa de e-mail, în vederea efectuării comunicărilor și înregistrărilor din partea Dorna Medical.

Eliberarea cardului se face doar după completarea cu majuscule a tuturor câmpurilor formularului de înscriere notate ca fiind obligatorii, în caz contrar formularul de înscriere nu este valid și în consecință, cardul de fidelitate nu va fi emis. Cardul de fidelitate este unic, înseriat și netransmisibil.

Toate informațiile personale sunt prelucrate în conformitate cu articolul VII „Protecția Datelor cu caracter personal” ale prezentului Regulament. Personalul din centrele de recoltare Dorna Medical va activa cardul pe loc, în sistemul informatic Dorna Medical, fapt care facilitează accesul imediat la Programul de Fidelitate Dorna Medical.

5. Dorna Medical își rezervă dreptul de a modifica condițiile de emitere a Cardului de fidelitate în orice moment, doar printr-un anunț publicat cu 30 zile înainte de data intrării în vigoare a noilor condiîii pe pagina dedicată programului de fidelitate de pe site-ul oficial www.dornamedical.ro și afișarea notificării într-un loc vizibil din centrele de recoltare Dorna Medical participante în Programul de Fidelitate.

 

IV. Regulamentul Programului de Fidelitate

1. Regulamentul de desfășurare este disponibil, în mod gratuit, în recepțiile centrelor de recoltare participante sau pe website-ul Organizatorului, la adresa www.dornamedicalo.ro.
2. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa oricând Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/ sau înceta și/ sau întrerupe și/ sau prelungi oricând desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin acte adiționale ce vor fi comunicate public pe website-ul Organizatorului, la adresa www.dornamedicalo.ro sau în recepțiile centrelor de recoltare participante.
3. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință de către Participanți a modificărilor aduse Regulamentului cât timp acestea sunt comunicate în modalitățile indicate mai sus.

 

V. Condițiile de participare la Programul de Fidelitate

1. Pot beneficia de condițiile acestui Program numai persoanele fizice care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

– au calitatea de Persoane eligibile, sunt pacienți Dorna Medical și care într-un interval de 12 luni calendaristice, anterior datei prezentării, au achiziționat servicii (analize medicale de laborator) din portofoliul Dorna Medical, cu excepția analizelor medicale efectuate în regim compensat sau gratuit (în baza biletului de trimitere), analizelor subcontractate, testelor genetice, anatomie patologică și a promoțiilor în desfășurare (oferta lunii, pachete de analize – detecție, prevenție, corporate) și ai căror beneficiari direcți au fost și pentru care au achitat, la preț întreg, în valoarea totală de minimum 500 de lei.

– achiziționează în Centrele de recoltare participante oricare dintre serviciile aflate în Anexa nr. 1 la Prezentul Regulament pe toată perioada de derulare a Programului, la prețul întreg (prețul de listă) valabil la momentul achiziției.

– Un pacient poate accesa beneficiile oferite de Programul de fidelitate, detaliate mai jos, de mai multe ori pe perioada de derulare a acesteia, respectiv în perioada 01.03.2024 – 31.12.2024, în condițiile prezentului Regulament.

– Accesarea beneficiilor prezentului Program, respectiv participarea la acest Program echivalează cu cunoașterea, respectarea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a tututor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament de către Participanți.

– Cardurile Programului de Fidelitate sunt înseriate și rezervate persoanelor fizice pentru uz propriu.

– Cardurile nu pot fi utilizate pentru achiziții efectuate de persoane juridice. Acestea nu reprezintă, în niciun caz, carduri de plată.

– Beneficiile asociate acestui card nu se cumulează cu alte oferte sau promoții existente în centrele de recoltare Dorna Medical.

– Participanții se angajează să utilizeze Programul de Fidelitate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. În caz contrar, Dorna Medical își rezervă dreptul de a suspenda sau de a dezactiva Cardul de fidelitate primit de pacient.

– În cazul în care participantul pierde sau deteriorează Cardul de Fidelitate, calitatea sa de Participant în Program este determinată în baza actului de identitate și a verificărilor efectuate în sistemul informatic Dorna Medical, nefiind necesară emiterea unui nou card în locul celui pierdut/furat/deteriorat.

– Cardul de Fidelitate este înseriat cu cod unic de identificare, netransmibil și poate fi utilizat doar de către titularul acestuia, împreună cu un document de identitate al participantului (CI/BI, Pașaport).

 

VI. Desfășurarea Programului de Fidelitate

1. Programul de Fidelitate Dorna Medical constă în oferirea în perioada 01.03.2024 – 31.12.2024 a unei reduceri de 10% la prețul întreg (al analizelor medicale din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament), reducere ce se aplică la achiziția de servicii în Centrele de recoltare participante.

2. Pentru înlăturarea oricărui dubiu, sunt exceptate din prezentul Program serviciile (analize medicale de laborator) care fac obiectul altor campanii sau la achiziția cărora s-a beneficiat de alte reduceri (oferta lunii, pachete de analize – detecție, prevenție, corporate), servicii la achiziția cărora s-a beneficiat de alte reduceri, analizele medicale efectuate în regim compensat sau gratuit (în baza biletului de trimitere), testele genetice, anatomie patologică.

3. Beneficiile acordate în cadrul prezentului Program nu se cumulează cu alte reduceri aplicabile în cadrul unor alte campanii active, derulate de Dorna Medical.

4. În cazul solicitării unui serviciu (analize medicale) care face parte dintr-o altă campanie/promoție în care apare cu o reducere mai mare, personalul din recepție are obligația de a prezenta/ informa cu privire la campaniile active, iar solicitantul va alege prețul de achiziție final, respectiv de care dintre beneficiile aplicabile dorește să beneficieze.

5. În vederea desfășurării Programului, Dorna Medical va emite și va pune la dispoziția Punctelor de lucru participante Carduri de Fidelitate. Astfel, Centrele de recoltare participante vor distribui Cardurile de Fidelitate persoanelor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

6. Persoanele eligibile pot intra în posesia Cardului de Fidelitate exclusiv în perioada 01.03.2024 – 31.12.2024, în oricare dintre Centrele de recoltare participante, în condițiile menționate mai sus.

7. Dacă un Card de Fidelitate s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, evenimentul trebuie anunţat în maxim 48 de ore la numărul de telefon 0330 999 sau printr-un e-mail la adresa office@dornamedical.ro. Odată cu înştiinţarea se vor comunica numele și prenumele, telefonul și data nașterii Posesorului de Card de Fidelitate.

8. În cazul în care Participantul pierde/ deteriorează sau declară furtul Cardului, calitatea sa de Participant este determinată pe baza actului de identitate și a verificărilor efectuate în sistemul informatic al Dorna Medical, nefiind necesară înlocuirea Cardului pierdut/ deteriorat/ furat.

9. Participantului care îşi pierde Cardul de Fidelitate sau îi este furat nu îi va fi eliberat un nou Card de Fidelitate.

10. Cardurile de Fidelitate sunt înseriate și nominale. Cardurile de Fidelitate sunt înseriate și nominale.

La eliberarea cardului, personalul din Centrele de recoltare participante are obligația de a asocia numărul de card cu numele și prenumele Participantului.

11. Cardul nu este transmisibil și poate fi folosit exclusiv de către titularul acestuia, care va fi prezentat împreună cu un document de identitate al Participantului (CI/BI sau pașaport).

12. Cardul de Fidelitate nu este un instrument de plată. Participantul nu poate achiziționa servicii pe baza acestui card, poate doar beneficia de condițiile acordate în cadrul Programului, oferite de către Organizator conform prezentului Regulament.

13. Protecția Datelor cu caracter personal.

1. Datele dvs. sunt prelucrate responsabil conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

2. Dorna Medical colectează datele personale ale Participantului în momentul înscrierii în Programul de Fidelitate, în centrele de recoltare proprii, prin semnarea unui formular de înscriere.

3. Următoarele informații vor fi prelucrate din momentul înscrierii în Programul de Fidelitate: Nume și Prenume, Data nașterii, Număr de telefon, Adresa de e-mail, Serie card.

4. Adresa de e-mail și/sau numarul de telefon sunt solicitate de Dorna Medical la momentul înscrierii, pentru a-i transmite Participantului, în funcție de canalul de comunicare ales, informații privind cardul acestuia, beneficiile aferente utilizării cardului (inclusiv promoțiile existente sau analize noi disponibile în centrele de recoltare).

5. Prin participarea la Programul de Fidelitate Dorna Medical, participanții își dau consimțământul ca Organizatorul să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze sau să proceseze în orice alt mod, datele cu caracter personal înscrise în formularul înscriere în Program.

6. Participantul în Programul de Fidelitate are dreptul de acces la informațiile personale pe care le deținem despre el și la unele informații conexe, în conformitate cu legea privind protecția datelor. De asemenea, are dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea informațiilor sale personale, precum și dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

7. În cazul în care Participantul dorește să-și exercite oricare dintre drepturile menționate mai sus, acesta va contacta Responsabilul Local pentru Protecția Datelor prin transmiterea unui e-mail la adresa: protectiadatelor@dornamedical.ro

8. Persoanele vizate ale căror date pot fi prelucrate de către Dorna Medical, exclusiv în scopurile menționate, sunteți dumneavoastră, în calitate de Persoană eligibilă, respectiv Participant la Programul de Fidelitate organizată de Dorna Medical. Datele cu caracter personal sunt obținute exclusiv de la persoana vizată prin reprezentantul legal, curator, tutore, rudă până la gradul IV inclusiv sau direct de la persoana vizată.

9. Datele cu caracter personal ale Persoanelor eligibile, respectiv ale Participanților, sunt utilizate doar în următoarele scopuri și temeiuri:

a. în vederea executării contractului încheiat cu Dorna Medical prin acceptarea termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament, ca urmare a accesării Programului de Fidelitate organizat de Dorna Medical, în scopul verificării îndeplinirii condițiilor necesare pentru emiterea Cardului de Fidelitate, atribuirii discount cardului și pentru a beneficia de programul derulat;

b. interesul legitim al Organizatorului de a efectua statistici privind frecvența efectuării analizelor pentru monitorizarea stării generale de sănătate, de fiecare persoană vizată, în măsura în care este cazul;

c. interesul legitim al Organizatorului de a efectua la nivel intern statistici privind numărul de Carduri promovate de fiecare centru de recoltare participant pe durata desfășurării programului, numărul de carduri distribuite și numărul de carduri activate în timpul Programului;

d. obligație legală, cum ar fi cele în domeniul financiar-contabil și fiscal, precum și de arhivare (după caz). Dorna Medical are obligația să dovedească, la cerere, autorităților competente, condițiile în care prezentul Program s-a desfășurat, inclusiv prin prezentarea Regulamentului, cât și a documentelor ce au stat la baza prestării serviciilor către Participanți, pe durata Programului.

10. Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi autoritățile publice centrale și locale, autoritățile judecatorești, poliție, parchet, auditori externi (în limitele prevederilor legale și/ sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc.

11. Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către Dorna Medical și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document. În măsura în care este necesar să comunicăm datele cu caracter personal către terți, alții decât cei mentionați în prezentul document, vă vom informa în prealabil.

12. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor menționate, Dorna Medical va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate datele (cum ar fi de desfășurarea programului, de efectuare a statisticilor interne), precum și pe durata prevazută de lege (obligații legale), după caz.

De asemenea, anumite date cu caracter personal ar putea fi prelucrate pe durata prevazuta de lege (cum ar fi in domeniul financiar-contabil, fiscal sau de arhivare).
Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Dorna Medical pe durata de timp prevazută în procedurile interne și/ sau vor fi distruse.

13. În relația cu Dorna Medical beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unor decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Exercitarea oricăror drepturi anterior amintite, are loc cu îndeplinirea condițiilor stabilite de Regulamentul privind protecția datelor pentru fiecare drept în parte.

VIII. Încetarea și întreruperea Programului de Fidelitate

1. Programul de Fidelitate poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Programului.

2. Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

3. Campania mai poate înceta oricând înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice o astfel de situație, cu respectarea prevederilor de mai sus.

IX. Reclamatii. Litigii

1. Eventualele reclamații legate de derularea Programului se pot trimite la adresa sediului social al Organizatorului: mun. Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 28-30, județ Suceava sau prin e-mail la adresa office@dornamedical.ro, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de derulare a Programului, respectiv până la data de, inclusiv, 07.01.2025.

2. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea programului se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente, potrivit legii române.

X. Alte clauze

1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a programului, abuz sau orice alte acțiuni care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/ sau completa oricând termenii și condițiile prezentului program, precum și dreptul de a suspenda, întrerupe și/ sau prelungi oricând desfășurarea programului, urmând ca aceste modificari să intre în vigoare numai după aducerea la cunoștiința publicului prin modalitățile reglementate.

3. În cazul în care Organizatorul derulează în același timp alte campanii/oferte promoționale distincte în cadrul cărora se acordă reduceri pentru același serviciu, reducerile nu se vor cumula, clientul urmând să beneficieze de reducerea pe care o alege, după ce este informat cu privire la existența mai multor reduceri aplicabile.

Organizator Program de Fidelitate
Dorna Medical SRL
Data: 01.02.2024

 

ANEXA I
Lista analize medicale – Program fidelitate Dorna Medical

Hematologie
Hemoleucogramă30 lei
Examen citologic al frotiului sanguin40 lei
Număr reticulocite35 lei
Concentrat leucocitar50 lei
Timp de sângerare18 lei
Timp de coagulare18 lei
VSH14 lei
Hemoglobina glicată45 lei

 

Imunohematologie
Grup sanguin AB030 lei
Grup sanguin Rh30 lei
Anticorpi anti Rh65 lei

 

Hemostaza
Timp Quick, AP, INR22 lei
APTT28 lei
Fibrinogen29 lei
D Dimeri75 lei

 

Biochimie
Glicemie16 lei
Test de toleranță la glucoză85 lei
Colesterol seric total16 lei
HDL colesterol35 lei
Trigliceride17 lei
VLDL10 lei
Lipide totale10 lei
Uree serică16 lei
Creatinină serică + Rata filtrării glomerulare26 lei
Cleareance la creatinină35 lei
Acid uric seric16 lei
TGP/ALT16 lei
TGO/AST16 lei
Bilirubină totală16 lei
Bilirubină directă16 lei
Gama glutamil transpeptidază (GGT)17 lei
Fosfataza alcalină20 lei
Albumina serică18 lei
Proteine totale serice16 lei
Electroforeza proteinelor serice45 lei
Amilazemie22 lei
Lipază23 lei
Lactic dehidrogenaza (LDH)20 lei
Creatinfosfokinaza (CK)20 lei
CK-MB28 lei
Calciu total seric16 lei
Calciu total + Proteine totale + Calciu ionic42 lei
Magneziu seric16 lei
Fier (Sideremie)18 lei
Ionograma (K, Na, Cl)50 lei
Fosfor seric18 lei
CO245 lei

 

Imunologie
Feritină45 lei
Proteina C reactivă28 lei
ASLO cantitativ26 lei
Factor rheumatoid cantitativ26 lei
Complement C338 lei
Complement C438 lei
Imunogramă (IgG, IgA, IgM)90 lei
IgE50 lei
Proteina cationică a eozinofilelor (ECP)140 lei
25 OH – Vitamina D135 lei
Vitamina B1255 lei
Acid folic50 lei
Troponina I cantitativă (ultra sensibilă)75 lei
NT PRO BNP150 lei
Anticorpi anti-CCP110 lei
Anticorpi anti nucleari-detecție72 lei
Anticorpi anti mieloperoxidaza (p-ANCA)70 lei
Anticorpi anti proteinaza 3 (c-ANCA)70 lei
Anticorpi anti transglutaminaza tisulară IgA80 lei
Anticorpi anti transglutaminaza tisulară IgG80 lei
Crioglobuline40 lei
Celule lupice50 lei

 

Imunologie – Markeri infecțioși
RPR carbon (screening sfilis)25 lei
TPHA (confirmare sifilis)30 lei
RPR carbon semicantitativ35 lei
THPA semicantitativ50 lei
Ac. anti HAV IgM (screening)50 lei
Antigen HBs (screening – test rapid)42 lei
Antigen HBs chemiluminiscență50 lei
Anticorpi anti HBs cantitativ50 lei
Anticorpi anti HCV (screening – test rapid)45 lei
Anticorpi anti HCV chemiluminiscență60 lei
Testare HIV – test rapid45 lei
Anticorpi Anti HIV 1+2+Ag P24 confirmare60 lei
Ac.anti Toxocara canis IgG55 lei
Anticorpi anti Chlamydia IgG60 lei
Anticorpi anti Chlamydia IgM60 lei
Anticorpi anti Citomegalovirus IgG60 lei
Anticorpi anti Citomegalovirus IgM60 lei
Anticorpi anti Helicobacter pylori IgG50 lei
Anticorpi anti Herpes 1+2 IgG65 lei
Anticorpi anti Herpes 1+2 IgM65 lei
Anticorpi anti Rubella IgG60 lei
Anticorpi anti Rubella IgM60 lei
Anticorpi anti Toxoplasma gondii IgG60 lei
Anticorpi anti Toxoplasma gondii IgM60 lei
IgG Borrelia85 lei
IgM Borrelia85 lei
Serologie Virus Epstein Barr (IgM VCA, IgG VCA, IgG EBNA)210 lei

 

Imunologie – Hormoni, markeri tumorali, autoimunitate
TSH46 lei
Free T446 lei
Free T346 lei
Anti-TPO52 lei
TRAB – anticorpi anti receptor TSH100 lei
Anticorpi anti – Tiroglobulină50 lei
FSH52 lei
LH52 lei
Prolactină50 lei
Progesteron52 lei
Estradiol50 lei
Testosteron52 lei
Cortizol seric55 lei
Parathormon60 lei
Insulină80 lei
Indice HOMA90 lei
Calcitonina75 lei
Tiroglobulina65 lei
DHEA-S55 lei
AFP/alfafetoproteină60 lei
CEA/antigen carcinoembrionar cantitativ60 lei
CA 19-9/cancer tub digestiv60 lei
CA 15-3/cancer sân60 lei
CA 125/cancer ovar60 lei
Protocol ROMA: CA 125+HE4190 lei
PSA/Antigen prostatic cantitativ50 lei
Free PSA50 lei
PSA+Free PSA75 lei

 

Imunologie – Fertilitate și sarcină
Hormon Anti Mullerian (AMH)170 lei

 

Analize urină
Examen complet urină (sumar + sediment)32 lei
Urocultură+(la nevoie Antibiogramă)50 lei
Urocultură pe sondă90 lei
Cultură fungi + antifungigramă60 lei
Antigen Chlamydia – urină bărbați70 lei
Mycoplasma+Ureaplasma – urină bărbați95 lei
Proba Addis30 lei
Proba Stanfeld Webb30 lei
Dozare glucoză urinară24 lei
Amilaza urinară24 lei
Proteine urinare25 lei
Microalbuminurie (albumină urinară-urină 24h)42 lei
Raport albumină/creatinină urinară – calitativ28 lei
Raport albumină/creatinină urinară – cantitativ50 lei
Uree urinară24 lei
Creatinină urinară24 lei
Acid uric urinar24 lei
Calciu urinar (Calciurie)20 lei
Magneziu urinar24 lei
Fosfor urinar24 lei
Na, K urinar40 lei
Na, K, Clor urinar55 lei
Cortisol urinar60 lei
Depistare droguri urină110 lei

 

Examen scaun
Examen coproparazitologic25 lei
Metoda de examinare în strat gros30 lei
Amprenta anală38 lei
Coprocultura+(la nevoie Antibiograma)52 lei
Coprocultură-cultura fungi60 lei
Coprocitogramă35 lei
Carnete de sănătate (Examen coproparazitologic+coprocultură)70 lei
Depistare Rotavirus50 lei
Depistare Adenovirus60 lei
Depistare Rota+Adenovirus100 lei
Ag Helicobacter (screening)70 lei
Ag Giardia50 lei
Ag Giardia+Criptosporidium60 lei
Ag Norovirus90 lei
Ag Campylobacter75 lei
Panel Antigene virale din materii fecale (Ag Norovirus, Ag Astrovirus, Ag Adenovirus, Ag Rotavirus)130 lei
Clostridium difficile – toxina A, B+Ag GDH110 lei
Hemoragii oculte (screening)40 lei
Hemoglobina fecală + transferina50 lei
Calprotectina calitativ+Lactoferina fecală95 lei
Calprotectina cantitativ180 lei
Ph scaun15 lei
Proba de digestie50 lei

 

Exudat faringian, secreție linguală
Examen citologic buco-faringian35 lei
Antigen Streptoccoc grup A45 lei
Cultură + Antibiogramă55 lei
Cultură fungi + Antifungigramă60 lei

 

Exudat nazal
Eozinofilie secreție nazală40 lei
Cultură + Antibiogramă50 lei
Cultură fungi + Antifungigramă60 lei
Test de gripă (influenza A+B)90 lei
Panel antigene virale respiratorii110 lei
Ag SARS Cov-2 (COVID19)55 lei

 

Secreție vaginală, uretrală, vulvară
Ag Neisseria60 lei
Examen microscopic colorat35 lei
Cultură + Antibiogramă60 lei
Cultură fungi + Antifungigramă60 lei
Cultură secreții vaginală – portaj streptococ grup B60 lei
Antigen Chlamydia – secreții70 lei
Mycoplasmă + Ureaplasmă – secreții95 lei

 

Secreții conjunctivale, otice, puroi, lichid de puncție, secreție mamară
Examen microscopic colorat35 lei
Cultură + Antibiogramă60 lei
Cultură fungi + Antifungigramă60 lei

 

Examen spermă
Spermogramă100 lei
Examen micoscopic colorat35 lei
Cultură + Antibiogramă60 lei
Cultură fungi + Antifungigramă60 lei
Mycoplasmă + Ureaplasmă95 lei

 

Examen spută
Examen microscopic colorat40 lei
Cultură + Antibiogramă60 lei
Cultură fungi + Antifungigramă60 lei

 

Secreții ulcer varicos
Examen microscopic colorat40 lei
Cultură + Antibiogramă70 lei
Cultură fungi + Antifungigramă60 lei

 

Examen micologic – scuame, unghii, fir de păr
Examen microscopic direct70 lei
Cultură fungi80 lei

 

Altele
Examen tegumente Demodex foliculorum80 lei
Cultură rectală – portaj streptococ grup B60 lei
Screening Staphylococcus aureus (MRSA) – tegumente axial50 lei
Screening Staphylococcus aureus (MRSA) – tegumente inghinal50 lei
Cultură screening enterobacterii ESBL60 lei

 

Vezi ofertele noastre medicale